miércoles, 9 de febrero de 2011

però sort que era un gat

la veritat no comprenia la gràcia d'aquesta vida, i ara tan sols s'arrastrava,
sol errava, sol vagava...

1 comentario: